Produk

  • Pengurusan Jenazah dari mulai memandikan, mendandani, manaruh jenazah kedalam peti
  • Peti mati
  • Ruangan untuk menaruh peti mati
  • Kru yang bertugas menjaga peti mati selama 24 jam
  • Makanan dan minuman untuk para pelayat akan datang ke rumah duka.